SiggySeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
33 kWh

Forrige døgn
34 kWh

Siggy
05-06-2020 05:01

Idag
0 kWh
Seneste måned
1212 kWh

Forrige måned
1228 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3000 W med 4000 Wp solpaneler.
....................................................................................................
0 watt - Inverter 2 på 3000 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................