VærløseSeneste time
0,9 kWh
Seneste døgn
13 kWh

Forrige døgn
12 kWh

Værløse
19-09-2021 15:19

Idag
13 kWh
Seneste måned
541 kWh

Forrige måned
558 kWh

1200 watt - Inverter 1 på 3300 W med 4860 Wp solpaneler.
....................................................................................................