SkovhuseSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
55 kWh

Forrige døgn
55 kWh

Skovhuse
20-06-2019 01:48

Idag
0 kWh
Seneste måned
1150 kWh

Forrige måned
1207 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10260 Wp solpaneler.
....................................................................................................