SkovhuseSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Skovhuse
22-11-2019 01:46

Idag
0 kWh
Seneste måned
283 kWh

Forrige måned
516 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10260 Wp solpaneler.
....................................................................................................