SkovhuseSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
46 kWh

Forrige døgn
47 kWh

Skovhuse
27-03-2019 00:01

Idag
0 kWh
Seneste måned
337 kWh

Forrige måned
0 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10260 Wp solpaneler.
....................................................................................................