SkovhuseSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
15 kWh

Forrige døgn
15 kWh

Skovhuse
05-07-2020 03:38

Idag
0 kWh
Seneste måned
1215 kWh

Forrige måned
1341 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10260 Wp solpaneler.
....................................................................................................