FjordblinkSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Fjordblink
22-01-2019 03:29

Idag
0 kWh
Seneste måned
0 kWh

Forrige måned
0 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8000 Wp solpaneler.
....................................................................................................