FjordblinkSeneste time
1,3 kWh
Seneste døgn
7 kWh

Forrige døgn
4 kWh

Fjordblink
19-09-2021 15:35

Idag
8 kWh
Seneste måned
724 kWh

Forrige måned
863 kWh

675 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8000 Wp solpaneler.
....................................................................................................