FjordblinkSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Fjordblink
13-06-2019 12:41

Idag
0 kWh
Seneste måned
0 kWh

Forrige måned
383 kWh

1875 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8000 Wp solpaneler.
....................................................................................................