HegnetSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Hegnet
08-06-2020 11:41

Idag
0 kWh
Seneste måned
46 kWh

Forrige måned
46 kWh

840 watt - Inverter 1 på 3600 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................