HegnetSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Hegnet
05-04-2019 04:02

Idag
0 kWh
Seneste måned
88 kWh

Forrige måned
20 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3600 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................