SønderklitSeneste time
0,9 kWh
Seneste døgn
10 kWh

Forrige døgn
7 kWh

Sønderklit
19-09-2021 15:42

Idag
10 kWh
Seneste måned
591 kWh

Forrige måned
717 kWh

1125 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................