SønderklitSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Sønderklit
13-11-2019 10:09

Idag
0 kWh
Seneste måned
70 kWh

Forrige måned
233 kWh

375 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................