SønderklitSeneste time
0,4 kWh
Seneste døgn
20 kWh

Forrige døgn
18 kWh

Sønderklit
15-07-2019 20:07

Idag
20 kWh
Seneste måned
848 kWh

Forrige måned
869 kWh

300 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................