SønderklitSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Sønderklit
17-01-2019 00:33

Idag
0 kWh
Seneste måned
0 kWh

Forrige måned
0 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................