SønderklitSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
7 kWh

Forrige døgn
8 kWh

Sønderklit
05-07-2020 02:21

Idag
0 kWh
Seneste måned
836 kWh

Forrige måned
908 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................