SolsortevejSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
24 kWh

Forrige døgn
15 kWh

Solsortevej
26-03-2019 23:10

Idag
24 kWh
Seneste måned
334 kWh

Forrige måned
167 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................