ASW-2Seneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
32 kWh

Forrige døgn
33 kWh

ASW-2
20-06-2019 00:48

Idag
0 kWh
Seneste måned
741 kWh

Forrige måned
768 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................