SkolevangenSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
21 kWh

Forrige døgn
21 kWh

Skolevangen
05-06-2020 04:30

Idag
0 kWh
Seneste måned
994 kWh

Forrige måned
1026 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................