SkolevangenSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
29 kWh

Forrige døgn
29 kWh

Skolevangen
20-06-2019 00:51

Idag
0 kWh
Seneste måned
789 kWh

Forrige måned
888 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................