SkolevangenSeneste time
1,2 kWh
Seneste døgn
8 kWh

Forrige døgn
4 kWh

Skolevangen
19-09-2021 15:21

Idag
8 kWh
Seneste måned
683 kWh

Forrige måned
769 kWh

1200 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................