SkolevangenSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
13 kWh

Forrige døgn
14 kWh

Skolevangen
14-11-2019 04:13

Idag
0 kWh
Seneste måned
174 kWh

Forrige måned
295 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................