KjølskerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
33 kWh

Forrige døgn
26 kWh

Kjølsker
26-03-2019 23:55

Idag
34 kWh
Seneste måned
514 kWh

Forrige måned
316 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................
0 watt - Inverter 2 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................