KjølskerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Kjølsker
05-06-2019 10:37

Idag
0 kWh
Seneste måned
465 kWh

Forrige måned
963 kWh

2040 watt - Inverter 1 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................
1980 watt - Inverter 2 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................