KjølskerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
18 kWh

Forrige døgn
18 kWh

Kjølsker
14-11-2019 05:21

Idag
0 kWh
Seneste måned
236 kWh

Forrige måned
393 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................
0 watt - Inverter 2 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................