KjølskerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
32 kWh

Forrige døgn
33 kWh

Kjølsker
05-06-2020 06:12

Idag
0 kWh
Seneste måned
1128 kWh

Forrige måned
1143 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................
0 watt - Inverter 2 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................