KjølskerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
3 kWh

Forrige døgn
14 kWh

Kjølsker
19-01-2019 18:17

Idag
3 kWh
Seneste måned
151 kWh

Forrige måned
106 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................
0 watt - Inverter 2 på 3000 W med 3500 Wp solpaneler.
....................................................................................................