StruerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
8 kWh

Forrige døgn
8 kWh

Struer
05-06-2020 04:36

Idag
0 kWh
Seneste måned
1006 kWh

Forrige måned
1041 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7000 Wp solpaneler.
....................................................................................................