StruerSeneste time
1,4 kWh
Seneste døgn
10 kWh

Forrige døgn
5 kWh

Struer
19-09-2021 15:26

Idag
10 kWh
Seneste måned
604 kWh

Forrige måned
712 kWh

1144 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7000 Wp solpaneler.
....................................................................................................