StruerSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
5 kWh

Forrige døgn
5 kWh

Struer
14-11-2019 04:16

Idag
0 kWh
Seneste måned
149 kWh

Forrige måned
283 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7000 Wp solpaneler.
....................................................................................................