LangåSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
43 kWh

Forrige døgn
43 kWh

Langå
20-06-2019 00:48

Idag
0 kWh
Seneste måned
976 kWh

Forrige måned
1062 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 6400 Wp solpaneler.
....................................................................................................