LangåSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
8 kWh

Forrige døgn
16 kWh

Langå
19-01-2019 17:09

Idag
8 kWh
Seneste måned
132 kWh

Forrige måned
77 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 6400 Wp solpaneler.
....................................................................................................