LangåSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
16 kWh

Forrige døgn
16 kWh

Langå
14-11-2019 04:05

Idag
0 kWh
Seneste måned
260 kWh

Forrige måned
427 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 6400 Wp solpaneler.
....................................................................................................