LangåSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
24 kWh

Forrige døgn
25 kWh

Langå
05-06-2020 04:12

Idag
0 kWh
Seneste måned
1274 kWh

Forrige måned
1278 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 6400 Wp solpaneler.
....................................................................................................