LangåSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
35 kWh

Forrige døgn
24 kWh

Langå
26-03-2019 23:09

Idag
35 kWh
Seneste måned
511 kWh

Forrige måned
310 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 6400 Wp solpaneler.
....................................................................................................