SøndergadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
2 kWh

Forrige døgn
1 kWh

Søndergade
19-01-2019 18:05

Idag
2 kWh
Seneste måned
21 kWh

Forrige måned
15 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3600 W med 4800 Wp solpaneler.
....................................................................................................