SøndergadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
1 kWh

Forrige døgn
2 kWh

Søndergade
14-11-2019 05:09

Idag
0 kWh
Seneste måned
86 kWh

Forrige måned
167 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3600 W med 4800 Wp solpaneler.
....................................................................................................