SøndergadeSeneste time
0,5 kWh
Seneste døgn
4 kWh

Forrige døgn
3 kWh

Søndergade
19-09-2021 16:23

Idag
4 kWh
Seneste måned
350 kWh

Forrige måned
426 kWh

507 watt - Inverter 1 på 3600 W med 4800 Wp solpaneler.
....................................................................................................