SøndergadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
24 kWh

Forrige døgn
24 kWh

Søndergade
20-06-2019 01:30

Idag
0 kWh
Seneste måned
484 kWh

Forrige måned
509 kWh

0 watt - Inverter 1 på 3600 W med 4800 Wp solpaneler.
....................................................................................................