SøndergadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
1 kWh

Forrige døgn
1 kWh

Søndergade
04-06-2020 17:59

Idag
0 kWh
Seneste måned
336 kWh

Forrige måned
392 kWh

303 watt - Inverter 1 på 3600 W med 4800 Wp solpaneler.
....................................................................................................