FrejasgadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
14 kWh

Forrige døgn
15 kWh

Frejasgade
05-06-2020 04:14

Idag
0 kWh
Seneste måned
1245 kWh

Forrige måned
1253 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................