FrejasgadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
7 kWh

Forrige døgn
7 kWh

Frejasgade
14-11-2019 04:05

Idag
0 kWh
Seneste måned
214 kWh

Forrige måned
339 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................