FrejasgadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
31 kWh

Forrige døgn
21 kWh

Frejasgade
26-03-2019 23:10

Idag
31 kWh
Seneste måned
486 kWh

Forrige måned
302 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................