FrejasgadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
38 kWh

Forrige døgn
39 kWh

Frejasgade
20-06-2019 00:48

Idag
0 kWh
Seneste måned
1007 kWh

Forrige måned
1063 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................