FrejasgadeSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
7 kWh

Forrige døgn
12 kWh

Frejasgade
19-01-2019 17:09

Idag
8 kWh
Seneste måned
104 kWh

Forrige måned
60 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................