FrejasgadeSeneste time
2,5 kWh
Seneste døgn
10 kWh

Forrige døgn
6 kWh

Frejasgade
19-09-2021 15:05

Idag
10 kWh
Seneste måned
750 kWh

Forrige måned
861 kWh

1650 watt - Inverter 1 på 6000 W med 8880 Wp solpaneler.
....................................................................................................