BredekærSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
30 kWh

Forrige døgn
32 kWh

Bredekær
05-06-2020 06:08

Idag
0 kWh
Seneste måned
368 kWh

Forrige måned
345 kWh

150 watt - Inverter 1 på 2500 W med 3000 Wp solpaneler.
....................................................................................................