BredekærSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
29 kWh

Forrige døgn
29 kWh

Bredekær
20-06-2019 01:38

Idag
0 kWh
Seneste måned
661 kWh

Forrige måned
651 kWh

0 watt - Inverter 1 på 2500 W med 3000 Wp solpaneler.
....................................................................................................