BredekærSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
14 kWh

Forrige døgn
9 kWh

Bredekær
26-03-2019 23:53

Idag
15 kWh
Seneste måned
286 kWh

Forrige måned
227 kWh

0 watt - Inverter 1 på 2500 W med 3000 Wp solpaneler.
....................................................................................................