BredekærSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
5 kWh

Forrige døgn
10 kWh

Bredekær
19-01-2019 18:13

Idag
6 kWh
Seneste måned
82 kWh

Forrige måned
41 kWh

0 watt - Inverter 1 på 2500 W med 3000 Wp solpaneler.
....................................................................................................