BredekærSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
6 kWh

Forrige døgn
6 kWh

Bredekær
14-11-2019 05:19

Idag
0 kWh
Seneste måned
161 kWh

Forrige måned
247 kWh

0 watt - Inverter 1 på 2500 W med 3000 Wp solpaneler.
....................................................................................................