AssensSeneste time
1,0 kWh
Seneste døgn
6 kWh

Forrige døgn
7 kWh

Assens
19-09-2021 15:16

Idag
7 kWh
Seneste måned
484 kWh

Forrige måned
607 kWh

600 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................