AssensSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
10 kWh

Forrige døgn
10 kWh

Assens
05-06-2020 04:22

Idag
0 kWh
Seneste måned
885 kWh

Forrige måned
904 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 6000 Wp solpaneler.
....................................................................................................