RosenkrantzSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
16 kWh

Forrige døgn
16 kWh

Rosenkrantz
20-06-2019 01:53

Idag
0 kWh
Seneste måned
630 kWh

Forrige måned
751 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................