RosenkrantzSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
21 kWh

Forrige døgn
22 kWh

Rosenkrantz
27-03-2019 00:06

Idag
0 kWh
Seneste måned
305 kWh

Forrige måned
182 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................