RosenkrantzSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
5 kWh

Forrige døgn
5 kWh

Rosenkrantz
22-11-2019 01:54

Idag
0 kWh
Seneste måned
112 kWh

Forrige måned
245 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................