RosenkrantzSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
9 kWh

Forrige døgn
10 kWh

Rosenkrantz
05-07-2020 03:47

Idag
0 kWh
Seneste måned
684 kWh

Forrige måned
731 kWh

0 watt - Inverter 1 på 5000 W med 5000 Wp solpaneler.
....................................................................................................