AlbækSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
48 kWh

Forrige døgn
48 kWh

Albæk
20-06-2019 01:48

Idag
0 kWh
Seneste måned
1092 kWh

Forrige måned
1185 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10000 Wp solpaneler.
....................................................................................................