AlbækSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
21 kWh

Forrige døgn
21 kWh

Albæk
14-11-2019 05:32

Idag
0 kWh
Seneste måned
305 kWh

Forrige måned
478 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10000 Wp solpaneler.
....................................................................................................