AlbækSeneste time
0,1 kWh
Seneste døgn
29 kWh

Forrige døgn
30 kWh

Albæk
05-06-2020 06:29

Idag
0 kWh
Seneste måned
1327 kWh

Forrige måned
1369 kWh

150 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10000 Wp solpaneler.
....................................................................................................