AlbækSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
41 kWh

Forrige døgn
41 kWh

Albæk
27-03-2019 00:01

Idag
0 kWh
Seneste måned
617 kWh

Forrige måned
385 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10000 Wp solpaneler.
....................................................................................................