KjellerupSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
28 kWh

Forrige døgn
22 kWh

Kjellerup
26-03-2019 23:29

Idag
29 kWh
Seneste måned
484 kWh

Forrige måned
307 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7200 Wp solpaneler.
....................................................................................................