KjellerupSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
40 kWh

Forrige døgn
41 kWh

Kjellerup
20-06-2019 01:12

Idag
0 kWh
Seneste måned
822 kWh

Forrige måned
947 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7200 Wp solpaneler.
....................................................................................................