KjellerupSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
12 kWh

Forrige døgn
13 kWh

Kjellerup
05-06-2020 05:12

Idag
0 kWh
Seneste måned
1017 kWh

Forrige måned
1045 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 7200 Wp solpaneler.
....................................................................................................