ØsterHornum
Live data Historik
Seneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
17 kWh

Forrige døgn
17 kWh

ØsterHornum
05-06-2020 04:22

Idag
0 kWh
Seneste måned
746 kWh

Forrige måned
771 kWh

0 watt - Inverter 1 på 6000 W med 4625 Wp solpaneler.
....................................................................................................