ØsterHornum
Live data Historik
Seneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

ØsterHornum
29-10-2019 18:01

Idag
0 kWh
Seneste måned
1 kWh

Forrige måned
187 kWh

1055 watt - Inverter 1 på 6000 W med 4625 Wp solpaneler.
....................................................................................................