FruerlundSeneste time
0,0 kWh
Seneste døgn
0 kWh

Forrige døgn
0 kWh

Fruerlund
11-03-2019 11:47

Idag
0 kWh
Seneste måned
175 kWh

Forrige måned
258 kWh

1500 watt - Inverter 1 på 6000 W med 10080 Wp solpaneler.
....................................................................................................